Pendapatak kasar seisi rumah mestilah diantara RM3000 – RM15000 sahaja
Rumah yang dibeli menggunakan nama sendiri sahaja

Close Menu